Petua untuk Menangkap Gambar “Sebelum” dan “Selepas”

DO

 1. Wear trim and fitted clothing. If you feel comfortable, take a picture shirtless (for men) or in gym attire (for women).
 2. Tangkap gambar pada latar belakang putih.
 3. Tangkap gambar dalam bilik yang terang untuk menghasilkan gambar yang jelas.
 4. Berdiri tegak dan dapatkan seorang rakan untuk menangkap gambar untuk anda.

SALAH

 1. Jangan pakai pakaian yang longgar.
 2. Jangan mengambil gambar “selfie”, gambar diri anda dalam cermin atau menutup wajah anda.
 3. Jangan mengambil gambar separuh badan.
 4. Jangan mengambil gambar di hadapan latar belakang yang terang atau berantakan.
 5. Jangan mengambil gambar dalam bilik yang gelap.
 6. Jangan hantar gambar yang kabur.

Bagaimana untuk melakukan rakaman video?

Terma & Syarat:

Terma dan syarat berikut (“T&C”) akan terpakai untuk Cabaran BE FIT 90 Hari (“Cabaran”) yang dianjurkan oleh BE INTERNATIONAL MARKETING SDN. BHD. dan sekutunya (“Syarikat”).

 1. Kelayakan
  1. Cabaran ini terbuka untuk semua Pemilik Perniagaan Bebas Syarikat (“IBO”) di Malaysia, Singapura, Brunei dan Hong Kong sahaja.
 2. Tempoh Cabaran
  1. Cabaran akan bermula dari 1 April 2021 hingga 31 Mac 2022, termasuk kedua-dua tarikh (“TempohCabaran”).
  2. Terdapat 4 musim terbuka untuk pendaftaran sepanjang Tempoh Cabaran seperti yang dinyatakan dibawah:
Musim 2021 Tempoh Pendaftaran
Musim 1
1 April – 31 Mei 2021
Musim 2
1 Jun – 31 Julai 2021
Musim 3
1 Ogas – 30 September 2021
Musim 4
1 Oktober – 30 November 2021

2.3 Tempoh penyertaan adalah 90 hari bermula dari hari pertama yang ditunjukkan dalam BEFit4U APP (“Tempoh Penyertaan”)

 1. Cara Penyertaan

  1. Setiap IBO harus memuat turun BEFit4U APP dan mengikut arahan yang diberikan dalam BEFit4U APP.
  2. Setiap IBO harus membeli pakej promosi SlendGlow tertentu (“Pakej”) yang dinyatakan pada brosur terbaru seperti diatas.
  3. Invois Pakej hanya sah selama 30 hari bagi IBO untuk menyertai Cabaran ini dan hanya boleh digunakan sekali sahaja.
   Pemindahan invois kepada sideline adalah dilarangkan.
  4. IBO hanya dibenarkan menyertai Cabaran dengan berpasangan dengan IBO lain dalam negara yang sama. Kedua-dua IBO dalam pasangan yang sama mesti merupakan upline atau downline antara satu sama lain.
  5. Pasangan 2 IBO harus memulakan dan menamatkan Cabaran pada tarikh yang sama pada musim masing-masing.
  6. Setiap IBO harus memuat naik yang berikut ke BEFit4U APP sebagai Penyerahan Permulaan:
   1. (i) Gambar ‘Sebelum’ (pandangan depan, belakang, kiri & kanan) dengan cap waktu;
   2. (ii) Klip video ‘Sebelum’ (<1 minit) dimana IBO berdiri diatas penimbang berat & lemak badan dan zum masuk pada bacaan penimbang berat & lemak badan (% lemak badan, lemak viseral & berat dalam kg), serta pusing satu bulatan; dan
   3. (iii) Tangkapan skrin “Like” di laman Facebook @BEBelixz/Instagram@bebelixz_official.
  7. Pada hari ke-90 seperti yang ditunjukkan dalam BEFit4U APP, IBO harus memuat naik yang berikut ke BEFit4U APP sebagai Penyerahan Akhir:
   1. (i) Gambar ‘Selepas’ (pandangan depan, belakang, kiri & kanan) dengan cap waktu;
   2. (ii) Klip video ‘Selepas’ (<1 minit) di mana IBO berdiri di atas penimbang berat & lemak badan dan zum masuk pada bacaan
    penimbang berat & lemak badan (% lemak badan, lemak viseral & berat dalam kg), serta pusing satu bulatan; dan
   3. (iii) Kisah perjalanan pengurusan berat badan dalam 250-500 patah perkataan. Cerita boleh ditulis dalam Bahasa Inggeris, Melayu, Cina Ringkas atau Cina Tradisional sahaja.
  8. Kedua-dua IBO dalam pasangan yang sama harus menyempurnakan semua langkah yang diperlukan di atas untuk dianggap sebagai ‘Penyempurnaan Muktamad’.
  9. Penyerahan IBO yang tidak lengkap atau lambat dalam pasangan yang sama pada sebarang tahap akan menyebabkan pasangan itu secara automatik disingkirkan dari Cabaran.
  10. Setelah mencapai Penyempurnaan Muktamad, setiap IBO boleh meneruskan perjalanan pengurusan berat badan dengan menyertai musim yang baharu.
 1. Cara untuk Menang

4.1 Ganjaran
Setelah mencapai Penyempurnaan Muktamad, IBO yang kehilangan minimum 3% lemak badan atau 2 unit lemak viseral atau 5kg berat badan dalam Tempoh Penyertaan akan menjadi “Pencapai Ganjaran” dan akan diganjari “Baucar Penebusan Produk BE (PRV)”** dengan tempoh sah 60 hari dari tarikh pengeluaran berdasarkan peringkat di bawah:

Peringkat Baucar Penebusan Produk BE (PRV)**
Mengurangkan 3% lemak badan / 2 unit lemak viseral / 5kg berat badan
RM300 | SGD100 | BND100 | HKD600
Mengurangkan 4% lemak badan / 3 unit lemak viseral / 6kg berat badan dan ke atas
RM450 | SGD150 | BND150 | HKD900

** Baucar Penebusan Produk tertakluk pada terma dan syarat PRV.


4.2 Hadiah

Sekiranya pasangan 2 IBO masing-masing kehilangan minimum 3% lemak badan atau 2 unit lemak viseral atau 5kg berat badan dalam Tempoh Penyertaan, mereka berpeluang menjadi salah satu daripada 5 pasangan pemenang terbaik pada musim masing-masing berdasarkan kriteria penilaian seperti berikut:

 • Skor 50% diperuntukkan untuk kemajuan keseluruhan badan untuk kedua-dua IBO dalam pasangan yang sama (% lemak badan, lemak viseral, berat badan & visual bentuk badan); dan
 • Skor 50% diperuntukkan untuk kisah perjalanan pengurusan berat badan untuk kedua-dua IBO dalam pasangan yang sama.

5 pasangan pemenang terbaik dalam setiap musim yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan kriteria penilaian akan menjadi Pemenang Hadiah dan berhak untuk mendapat Hadiah berdasarkan jadual di bawah:

Pangkat Hadian Tunai Produk BE bernilai Sesi Penggambaran
Juara
RM1,500 | SGD500 | BND500 | HKD3,000
X 2
RM1,500 | SGD500 | BND500 | HKD3,000
X 2pax
Ada
Tempat Kedua
RM1,250 | SGD400 | BND400 | HKD2,500
X 2
RM1,250 | SGD400 | BND400 | HKD2,500
X 2
Ada
Tempat Ketiga
RM1,000 | SGD350 | BND350 | HKD2,000
X 2pax
RM1,000 | SGD350 | BND350 | HKD2,000
X 2
Ada
Tempat Keempat
RM750 | SGD250 | BND250 | HKD1,500
X 2
RM750 | SGD250 | BND250 | HKD1,500
X 2
Tiada
Tempat Kelima
RM500 | SGD175 | BND175 | HKD1,000
X 2
RM500 | SGD175 | BND175 | HKD1,000
X 2
Tiada

4.3 Hadiah Utama

Terdapat 5 pasangan Pemenang Hadiah dalam setiap musim. Sebanyak 20 pasangan Pemenang Hadiah dalam 4 musim akan layak untuk bertanding secara solo untuk Hadiah Utama. Masing-masing harus menyerahkan gambar, video penyelenggaraan dan bacaan terkini mereka (% lemak badan, lemak viseral & berat badan) antara 27 Mac 2022 dan 31 Mac 2022 untuk penilaian terakhir.

IBO yang mencapai kamajuan keseluruhan badan yang terbaik (% lemak badan, lemak viseral, berat badan & visual bentuk badan) akan menjadi Pemenang Hadiah Utama dan berhak mendapat Hadiah Utama seperti yang dinyatakan di bawah:

Tunai (RM6,000/ SGD2000 /BND2000 /HKD12,000) + 2 Tiket Penerbangan Pergi-balik dari Malaysia ke Bali (“Tiket Penerbangan”) + Trofi

 1. Syarat dan Koleksi Ganjaran/ Hadiah/ Hadiah Utama
  1. PRV hanya sah selama 60 hari dari tarikh pengeluaran sahaja dan tertakluk pada terma dan syarat PRV.
  2. Pemenang Hadiah dari Malaysia yang berhak mendapat sesi penggambaran akan mengambil bahagian dalam pengambilan gambar di Ibu Pejabat.
  3. Pemenang Hadiah dari negara lain yang berhak mendapat sesi penggambaran, Syarikat akan membuat pengaturan lebih lanjut dan memberitahu dengan sewajarnya.
  4. Destinasi keberangkatan dan ketibaan Tiket Penerbangan boleh berubah mengikut budi bicara Syarikat. Syarikat berhak untuk menggantikan Tiket Penerbangan dengan ganjaran lain yang difikirkan sesuai oleh Syarikat.
  5. Pemenang Ganjaran/Pemenang Hadiah/Pemenang Hadiah Utama akan diberitahu melalui e-mel dan keputusannya akan diumumkan di kedua-dua laman Facebook @BEBelixz dan Instagram @bebelixz_official dalam ‘Tempoh Pengumuman Keputusan’ seperti yang dinyatakan di brosur di atas.
  6. Produk BE danTrofi harus diambil sendiri di pejabat Syarikat di Malaysia/Singapura/HongKong dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh e-mel diterima (“Tempoh Pengumpulan”) berdasarkan keahlian Pemenang Hadiah/Pemenang Hadiah Utama; sementara Pemenang Hadiah/Pemenang Hadiah Utama di Brunei, Hadiah/Hadiah Utama akan dihantar ke alamat pengiriman seperti yang dinyatakan dalam invois.
  7. Sekiranya Pemenang Hadiah/Pemenang Hadiah Utama tidak dapat mengambil Produk BE dan Trofi dari pejabat masing-masing dalam Tempoh Pengumpulan, Pemenang Hadiah/Pemenang Hadiah Utama harus menghubungi Syarikat untuk susunan selanjutnya.
  8. Syarikat tidak berkewajiban untuk memberi notis lanjutan Tempoh Pengumpulan. Semua Produk BE dan Trofi yang tidak dituntut selepas Tempoh Pengumpulan akan dilucuthakkan.
  9. Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama tidak boleh ditukar, tidak boleh dipindah milik, dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau
   hadiah lain.
 1. Umum

  1. Dengan menyertai Cabaran, IBO dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini dan sebaran arahan, terma dan syarat lain yang mungkin dikeluarkan oleh Syarikat dari semasa ke semasa dan mereka adalah muktamad dan mengikat dalam semua hal.
  2. Keputusan/hasil mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Cabaran yang dibuat oleh Syarikat adalah muktamad dan mengikat dalam semua aspek. Tidak ada surat-menyurat atau usaha untuk mempertikaikan keputusan tersebut akan dilayan.
  3. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang dalam Cabaran tersebut atas sebarang kerugian atau kerosakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung) berkenaan dengan, berkaitan dengan dan/atau timbul daripada Cabaran tersebut.
  4. IBO mengetepikan semua tuntutan apa pun terhadap Syarikat dan semua orang dan entiti lain yang berkaitan dengan acara tersebut dan para pengarah, pekerja, ejen dan wakil semua atau mana-mana yang disebutkan di atas termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan yang mungkin timbul daripada IBO mengambil bahagian dalam acara tersebut dan sama ada disebabkan penyakit, kecederaan, kematian atau sebaliknya;
  5. Syarikat berhak untuk menyingkirkan atau menolak, mengikut budi bicara mutlaknya, mana-mana Pencapai Ganjaran/Pemenang
   Hadiah/Pemenang Hadiah Utama dan/atau mencabut atau melucutkan sebarang Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama di mana-mana peringkat Cabaran dalam acara tersebut jika berlaku penipuan, kegagalan untuk memenuhi terma dan syarat ini.
  6. Syarikat berhak untuk mengubah dan meminda Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama pada bila-bila masa, dan boleh menggantikan sebarang Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama dengan Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama yang bernilai sama tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemilihan dan/atau nilai Ganjaran/Hadiah/Hadiah Utama akan ditentukan sepenuhnya oleh Syarikat mengikut budi bicara Syarikat.
  7. Syarikat berhak untuk mengubah terma dan syarat ini, termasuk hak untuk mengubah, menangguhkan, menjadualkan semula, melanjutkan, menangguhkan, menghentikan atau membatalkan Cabaran dengan cara yang mereka anggap sesuai, tanpa memberikan notis atau alasan sebelumnya, dan tanpa tanggungjawab kepada IBO tersebut.
  8. Maklumat, gambar dan/atau video mestilah sesuai untuk dipaparkan dan diterbitkan dalam talian dan tidak boleh lucah atau tidak senonoh (termasuk tetapi tidak terhad kepada kebogelan, pornografi atau kata-kata tidak senonoh), mereka tidak harus mengandungi pernyataan fitnah (termasuk tetapi tidak terhad kepada perkataan atau simbol yang secara meluas dianggap menyinggung perasaan individu, bangsa, etnik, agama, orientasi seksual atau kumpulan sosioekonomi tertentu), mereka tidak boleh termasuk ancaman kepada mana-mana orang, tempat, perniagaan atau kumpulan, ia tidak boleh menyerang privasi atau hak lain dari mana-mana orang, firma atau entiti, dan mereka tidak boleh dengan cara lain melanggar undang-undang dan peraturan atau piawaian rangkaian tertentu.
  9. Dengan mengambil bahagian dalam Cabaran, IBO secara tegas memberi Syarikat hak yang tidak dapat ditarik balik, bebas royalti, berkekalan untuk menerbitkan atau memaparkan nama, literatur, gambar dan video untuk tujuan Cabaran atau publisiti, iklan atau pemasaran tanpa pampasan apa pun melalui laman web dan saluran sosial Syarikat sebelum, semasa dan selepas Cabaran.
  10. Syarikat berhak untuk menerbitkan sebarang atau semua literatur, gambar dan/atau video di laman web Syarikat atau media lain, secara keseluruhan atau sebahagian, dan berhak untuk memadamkan atau menyingkirkan sebarang literatur, gambar, dan/atau video dari laman web atau media lain pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada IBO.
  11. Semua IBO yang mengambil bahagian harus memastikan bahawa mereka telah mendapat persetujuan semua orang yang dapat dikenal pasti yang terdapat dalam mana-mana literatur, gambar dan/atau video yang digunakan dan diterbitkan dengan cara yang ditentukan dalam terma dan syarat ini.
  12. Setiap IBO menjamin bahawa literatur, gambar dan/atau video adalah karya asli dan tidak pernah diterbitkan atau dieksploitasi sebelumnya di mana-mana bahagian dan tidak akan melanggar hak cipta, hak privasi, hak publisiti atau keperibadian atau hak lain dari pihak ketiga mana pun.
  13. Terma dan syarat ini ditabir oleh undang-undang Malaysia, dan sekiranya terdapat ketidakkonsistenan antara terma dan syarat dan undang-undang Malaysia, undang-undang Malaysia akan digunakan, tanpa menjejaskan hak kedua-dua pihak.
  14. Sekiranya terdapat konflik, percanggahan, ketidakkonsistenan atau perbezaan dalam terma dan syarat antara versi Bahasa Inggeris dan terjemahan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.
  15. Cabaran ini sama sekali tidak ditaja, disokong, ditadbir oleh atau dikaitkan dengan Facebook, Instagram atau gabungannya.